Hier wordt wel geluisterd...

OUDERS EN VERZORGERS


IEDERE JONGERE IS UNIEK, WIJ LEVEREN DAN OOK MAATWERK


U wilt uiteraard het beste voor uw kind. U wilt dat uw kind in staat is, zichzelf staande te houden in deze maatschappij. Lukt dit niet altijd? Stichting Jongerenzorg zorgt ervoor dat het beste in uw kind naar boven komt en dat uw kind het oneffen pad naar zelfstandigheid met vertrouwen aflegt. Wij bieden hiervoor de volgende mogelijkheden.

AMBULANT


Uw kind woont thuis of heeft al een eigen woning. Een begeleider van Stichting Jongerenzorg begeleidt uw zoon of dochter vanuit daar.

AMBULANT VANUIT EEN WONING VAN STICHTING JONGERENZORG


Uw kind heeft geen huisvesting? Stichting Jongerenzorg regelt dan woonruimte. Deze woonruimte is compleet gestoffeerd en voorzien van een internetaansluiting om een zo prettig en stabiel mogelijke woonomgeving te creëren. Apparatuur die nodig is om gezond en hygiënisch te leven zijn uiteraard ook aanwezig. Van hieruit wordt uw zoon of dochter begeleidt door een begeleider van Stichting Jongerenzorg.

EEN GREEP UIT ONS AANBOD


  • hulp bij het invullen van een zinvolle dagindeling;
  • beschermd wonen met 24hr zorg;
  • leer- en/of werk begeleiding;
  • het leren omgaan met financiën;
  • het aanleren van sociale vaardigheden.

Ieder kind is uniek. Het is dan ook niet mogelijk om alle vormen van begeleiding in zijn volledigheid weer te geven. Neem contact met ons op zodat wij in een persoonlijk gesprek onze begeleiding op maat nader kunnen toelichten.