Hier wordt wel geluisterd...

VOOR JONGEREN


JONGEREN BESLISSEN OVER HUN TOEKOMST


Veel jongeren maken wel eens een periode in hun leven mee waarin zij het niet zien zitten. Alles en iedereen lijkt tegen te werken, niemand begrijpt hen en uiteindelijk stapelen de problemen zich op. Bij wie kunnen zij nu terecht voor hulpverlening gericht op hun situatie en afgestemd op hun wensen?

HULPVERLENING GERICHT OP DE JONGERE


Welkom bij Jongerenzorg. Wij herkennen en erkennen dat jongeren hun eigen kijk op het leven hebben, op hun eigen manier de dingen doen en ook hun eigen problemen hebben. Daarom bieden wij hulpverlening gericht op de jongere, op zijn kwaliteiten en op zijn toekomst. Dit vergt een eigen aanpak. Een aanpak waarbij wij de jongere begeleiden op zijn weg naar een gelukkig leven waarin hij zich optimaal ontplooit en zijn kansen benut. Wij laten jongeren zelf beslissen over hun toekomst.

WELKE HULPVERLENING BIEDEN WIJ


  • Professionele begeleiding;
  • Individuele aandacht;
  • Leertrajecten;
  • Werktrajecten;
  • Dagbesteding;
  • Beschermd wonen met 24hr zorg;
  • En nog veel meer.

WIL JE VAN JE PROBLEMEN UITDAGINGEN MAKEN


Ben je een jongere van minimaal 18 jaar en wil je van je problemen uitdagingen maken? Kijk dan hier voor meer informatie over wat Jongerenzorg voor jouw toekomst kan betekenen.

Als u een ouder bent die meer informatie wilt, kijk dan hier. Of neem contact met ons op voor een gesprek over de mogelijkheden van onze hulpverlening.