OOK HEEL BELANGRIJK...

PRIVACY


VOOR JOU EN VOOR ONS


Als zorginstelling kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Wij zien het als onze taak om de persoonsgegevens van iedereen die bij ons is betrokken zo goed mogelijk te beschermen. Bij onze werkzaamheden en het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In onderstaande privacyverklaringen lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.