NIET ALTIJD TEVREDEN...

KLACHTENREGELING


VOOR JOU EN VOOR ONS


Wij doen ons best, maar het kan gebeuren dat jij niet tevreden bent over onze zorg. Wanneer dit zo is, dan kan er een klacht ontstaan. Een klacht is dan ook een uiting van ontevredenheid. Bij een klacht denken wij vaak aan een langdurig en groot conflict. Jongerenzorg wil deze conflicten vóór zijn en zou graag de klacht willen oplossen als deze nog op zijn ‘kleinst’ is. Op deze manier streven wij ernaar de ontevredenheid weg te nemen en spoedig een passende oplossing te vinden.

Klachtenprocedure


Wanneer jij de klacht hebt besproken en hier niet meteen een passende oplossing voor is, dan kun jij de klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. Wanneer jouw klacht is ontvangen, dan zal jij hiervan een bevestiging ontvangen. Na deze bevestiging wordt jouw klacht intern besproken en zal jij binnen twee weken een reactie terugontvangen. Je kunt de klachtenfunctionaris bereiken via onze contact gegevens.

Hoe lang duurt het


Hoe snel de klacht wordt behandeld is afhankelijk van de aard van de klacht. Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), duurt het proces maximaal zes weken met een mogelijke verlenging van vier weken. Jongerenzorg streeft er echter naar om een klacht binnen twee weken te beoordelen en op te lossen.

Geschillencommissie


Mochten wij er desondanks niet met elkaar uitkomen, dan is er nog een geschillencommissie. Jongerenzorg is aangesloten bij De Geschillencommissie. Wanneer jij ontevreden bent over hoe Jongerenzorg jouw klacht heeft afgehandeld, dan kun je de klacht voorleggen aan De Geschillencommissie.