VELE HANDEN...

PROFESSIONALS


MAATWERK EN SAMENWERK


Vele handen maken licht werk. Een oud gezegde waar wij bij Jongerenzorg veel waarde aan hechten. Daarom werken wij graag met andere professionals in de hulpverlening aan jongeren. Wij steken onze handen uit de mouwen voor individuele begeleiding en huisvesting aan jongeren vanaf 18 jaar. Geen lange wachttijden maar snel adequate zorg op maat.

WELKE HULPVERLENING BIEDEN WIJ


 • 24 hr professionele begeleiding;
 • Beschermd wonen met 24hr beschikbaarheid;
 • Individuele aandacht;
 • Snelle plaatsing;
 • Leertrajecten;
 • Werktrajecten;
 • Dagbesteding;
 • Huisvesting;
 • Optimale samenwerking tussen instanties en professionals.

WAAR MOET DE JONGERE AAN VOLDOEN


 • Minimale leeftijd van 18 jaar;
 • Een WMO indicatie beschermd wonen, of hiervoor in aanmerking komen;
 • Een minimale dosis motivatie;
 • Instemming met overdracht van dossiers bij intake.

ONZE KORTE PROCEDURE


 1. U legt contact met Jongerenzorg;
 2. Intakegesprek voor controle of de jongere aan de voorwaarden voldoet;
 3. Kennismakingsgesprek met de jongere;
 4. Intake jongere met begeleider en doornemen dossiers;
 5. Na wederzijds akkoord gaan we over tot plaatsing.

Iedere jongere is uniek. Het is dan ook niet mogelijk om alle vormen van begeleiding volledig weer te geven. Neem contact met ons op. Onze begeleiding op maat lichten wij dan graag in een persoonlijk gesprek toe.